From nature to plate

Perunoita sopimusviljelijöiltä 100 000 t - valmista tärkkelystä 24 000 t

Kokemäen tehtaalla on yli 200 ammattitaitoista sopimusviljelijää, jotka vastaavat raaka-aineemme, puhtaan kotimaisen  perunan, tuotannosta. Sopimusviljelijöistämme lähes kaikki myös omistavat yhtiötä.

Tuotannon perustana on terve, elinvoimainen siemenperuna. Siemenperunoiden tuotannossa turvaudumme omiin siemensopimusviljelijöihimme, varmistaaksemme siemenperunan korkean laadun.

Perunalajikkeilla on paljon eroavaisuuksia niiden sisältämän tärkkelyspitoisuuden osalta ja näin ollen tehtaallemme toimitettavat perunat poikkeavat kaupan perunahyllyn valikoimista melkoisesti.

Sopimustuotantoalamme on yli 3000 hehtaaria ja siltä alalta perunaa kertyy noin 100 000 tonnia, joka on noin 2600 täysperävaunullista rekkakuormaa. Merkittävin sopimustuotantoalueemme sijaitsee noin 50 kilometrin säteellä Kokemäen tehtaastamme. Tämän alueella maalajit ja kasvukauden aikaiset sääolosuhteet ovat erittäin soveltuvia perunan tuotantoon ja monilla tiloilla on myös mahdollisuus kasvustojen sadetukseen tuotannon turvaamiseksi.

Viljelijämme tuottavat perunaa ympäristötuen ehtojen mukaisesti, ja ravinteiden sekä kasvinsuojeluaineiden käyttöön kiinnitetään jatkuvaa huomiota ympäristön kuormituksen vähentämiseksi.

Tärkkelysperuna tuottaa tärkkelystä reilut 5000 kg hehtaarilta ja tuottaa sen takia pienen hiilijalanjäljen verrattuna esimerkiksi viljatärkkelykseen. Lyhyillä kuljetusmatkoilla, ympäristöä huomioivilla toimenpiteillä ja jatkuvalla sopimusviljelijöidemme koulutuksella pyrimme edelleen pienentämään tuotteemme hiilijalanjälkeä.

Syksyllä tapahtuu

Tehtaan käyntikausi alkaa elokuun lopulla ja se päättyy marraskuun loppupuolella. Noin 95 päivää kestävän kiireisen käyntikauden aikana tehdas vastaanottaa ja jauhaa perunaa yli miljoona kiloa jokaisena viikonpäivänä.

Viljelijöiden toimittamista kuormista analysoidaan toimitetun perunaerän puhtaus, laatu sekä tärkkelyspitoisuus. Nopean ja automatisoidun toiminnan johdosta viljelijällä on tieto toimittamansa perunaerän laadusta, sekä tärkkelyspitoisuudesta jo ennen kuin hän poistuu tehtaan portista noutamaan uutta kuormaa.

Peruna etenee tuotantoprosessiin välittömästi laatumäärityksen jälkeen. Ensin perunat pestään ja murskataan. Tämän jälkeen murskattu massa seulotaan ja perunan sisältämät pienet tärkkelysjyväset saadaan seulottua talteen. Tärkkelysjyvästen osuus perunasta on noin 20%.

Sivutuotteena syntyvä perunan kuitumassa toimitetaan suomalaisille nautakarjatiloille rehuksi ja perunan sisältämästä solunesteestä saostetaan arvokasta perunaproteiinia ja Bio-Kali nimellä markkinoitavaa luomuhyväksyttyä lannoitetta.

Toimintapolitiikkamme

Finnamyl Oy ja Lapuan Peruna Oy tuottavat sopimusviljelijöidensä viljelemästä tärkkelysperunasta ja sopimusten ulkopuolelta hankitusta raaka-aineesta tärkkelystä Chemigate Oy:lle jatkojalostettavaksi paperiteollisuuden käyttöön, elintarviketeollisuudelle raaka-aineeksi ja kuluttajapakkauksiin pakattavaksi sekä Helmi-perunasuurimoita ja Luomu Perunasuurimoita kuluttajille. Perunarehu menee nautakarjan rehuksi. Perunan sisältämästä solunesteestä saostetaan arvokasta perunaproteiinia ja Bio-Kali nimellä markkinoitavaa luomuhyväksyttyä lannoitetta.

Tuoteturvallisuuden lisäksi asiakkaittemme tyytyväisyys on tärkein laatutavoitteemme. Finnamyl Oy:n Kokemäen tuotantolaitoksen toiminnassa myös elintarviketurvallisuus on tärkeä osa tuotanto ja toimitusketjua. Tuotteidemme korkea ja tasainen laatu, nopeat ja täsmälliset toimitukset sekä osaava asiakaspalvelumme takaavat, että asiakkaidemme odotukset täyttyvät. Finnamyl Oy:llä on ISO 9001:2008 laaltujärjestelmä sekä Kokemäellä on sertifioitu FSSC 22000.

Laadukas toiminta on keskeinen menestykseemme vaikuttava tekijä. Varmistaaksemme jatkuvan parantamisen, katselmoimme laatu- ja elintarviketurvallisuustavoitteemme vuosittain ja seuraamme säännöllisesti niiden toteutumista.

Noudatamme kaikessa työssämme toimintamme kannalta keskeisiä säädöksiä, lakeja sekä viranomaisohjeita asiakasvaatimukset huomioiden.

Toimimme vastuullisesti sekä yhteiskunnassa että luonnonvarojen käytössä. Tuote- ja prosessikehityksessä pyrimme kehittämään tuotteita sekä menetelmiä, jotka ovat turvallisia, perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja edistävät kierrätystä. Teemme kaikkemme vähentääksemme tuotantomme ympäristökuormitusta: pienennämme syntyvän jätteen määrää ja päästöjä ja tehostamme raaka-aineiden, energian ja muiden voimavarojen käyttöä.

Viestitämme toiminnastamme ja laatupolitiikastamme avoimesti ja rehellisesti ylläpitäen luottamuksellisia suhteita sidosryhmiimme.

Edellytämme myös yhteistyökumppaneittemme noudattavan näitä periaatteita.

Laatupolitiikan jatkuva sopivuus ja soveltuvuus organisaation toiminta-ajatukseen katselmoidaan vuosittain johdonkatselmuksissa. Finnamyl Oy:n hallitus hyväksyy laatupolitiikan.
 

Viljelyneuvonta

Lisätietoa tärkkelysperunan sopimustuotannosta saat viljelyosastoltamme:

Viljelyosaston yhteystiedot
Viljelypäällikkö Kimmo Pusa, 040 166 2417, kimmo.pusa(at)finnamyl.fi

raaka-aine_perunankukka

raaka-aine_traktoriraaka-aine3

raaka-aine4

raaka-aine_mustikkakakku